Jmenuji se Eliška Randáková.

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka. 

Ve své soukromé praxi poskytuji psychologickou péči dospělým klientům.

Při své práci se hlásím k Etickému kodexu České asociace pro psychoterapii. 

Jsem členem Asociace klinických psychologů.

Věřím, že každá krize s sebou nese příležitost změny k lepšímu.

Vybrané pracovní zkušenosti

2022-doposud: Klinický psycholog, psychoterapeut

Poliklinika Agel, Nymburk. Krizová intervence, psychodiagnostika,  individuální psychoterapie

 2022-doposud: Soukromá psychologická praxe

Praha/online. Krizová intervence, individuální terapie, psychologické poradenství

2017-2022: mateřská-rodičovská dovolená

2010-2022 Psycholog na lůžkovém oddělení, psycholog na ambulanci

Krizové centrum RIAPS, Praha. Krizová intervence, psychodiagnostika, individuální psychoterapie, skupinová psychoterapie

2009-2013 Lektor a kolektor kurzu telefonické krizová intervence

Sdružení Linka bezpečí, Praha

2006-2011 Konzultant na lince důvěry

Pražská linka důvěry, Praha. Telefonická krizová intervence, intervize

2009-2010 Psycholog

Klokánek, FOD, Hostivice. Psychodiagnostika, krizová intervence, psychologické poradenství

2008-2009 Administrativní podpora HR oddělení

T&CC, Praha. Administrativní podpora při psychodiagnostice, assessment a development centrech

2004-2006 Lektor primární prevence sociálně nežádoucích jevů

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 

Vzdělání

 2021 Specializační zkouška v psychoterapii, IPVZ, Praha

2011-2019 Doktorské studium klinické psychologie, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

2015 Atestace z klinické psychologie, IPVZ, Praha

2011 Rigorózní zkouška z klinické psychologie, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

2004-2009 Magisterské studium psychologie (jednooborová), Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

01/2008-05/2008 Psychologie, Erasmus program, University of Jyväskylä, Finsko


Výcviky a kurzy

2010-2018 SUR- komplexní výcvik v psychodynamicky orientované psychoterapii (590 hodin sebezkušenost; 220 hodin teoretického vzdělávání; 108 hodin psychoterapeutické supervize)

2012-2013 Psycholog ve zdravotnictví (akreditovaný kvalifikační kurz), Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

2011-2012 Rorschachova metoda a Comprehensive System v klinické psychologii dospělých (certifikovaný kurz), PN Bohnice (PhDr. Petr Goldmann, PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.), Praha

2007 Kurz krizové intervence "tváří v tvář", "D" sdružení, Liberec

2005-2006 Kurz telefonické krizové intervence, "D" sdružení, Liberec