MOJE SLUŽBY


Individuální psychoterapie

Psychodynamická psychoterapie vede k hlubšímu porozumění sama sebe a svých obtíží. Díky ní dochází

 k propojování současných problémů a významných událostí z minulosti. Napomáhá k pojmenování vnitřních konfliktů a uvědomění si vlastního podílu na opakujících se problémech.  

Psychologické poradenství

Nabízí konkrétní informace a doporučení k dané problematice. Může se jednat i o jednorázovou konzultaci.  

Krizová intervence

Krizová intervence napomáhá se zorientováním se v náročné životní situaci. Vede k hledání zdrojů psychosociální podpory a stabilizaci psychického stavu.

Online

Nabízím také možnost psychologických konzultací online.

Témata, se kterými nejčastěji pracuji

Úzkosti, nepřiměřené strachy

Deprese

Problémy v mezilidských vztazích

Nedostatek sebedůvěry, potíže se sebepřijetím

Zvládání stresu

Pracovní přetížení, syndrom vyhoření

Problémy s výkonem, zvládáním nároků každodenního života

Vyrovnání se s novými životními rolemi a náročnými situacemi (např. přijetí rodičovské role, syndrom prázdného hnízda, rozchod aj.)